Sider-Con d.o.o., Puhari 132, 51414 Ičići, Hrvatska, OIB: HR48897328888 , Registar Trgovačkog suda U Rijeci
Temeljni kapital: 20.000 Kn uplaćen u cijelosti, Uprava: D.Martinović, Erste Banka d.d. IBAN HR6624020061100803049 SWIFT: ESBCHR22
    TVRTKA      |              PROIZVODI      |
Pocinčani i pocinčano bojani plastificirani limovi, nehrdajući čelik, aluminij, cinkotit, bakar, olovo, trapezni limovi (krovni, fasadni, samonosivi)

Čelični limovi i trake

Kvaliteta nisko-ugljičnog čelika
  • Za profiliranje i preklop (EN 10142) DX51D
  • Za izvlačenje: (EN 10142) DX52D, DX53D, DX54D, DX56D
  • Strukturni: (EN 10147) S220GD, S250GD, S280GD, S320GD, S350GD
  • Obloženi čelici u skladu s direktivama RoHS
Ovi čelici se mogu zaštititi s anorganskom (metoda Sendzimir) ili organskom zaštitom

Limovi i trake:
Sider-Con d.o.o. Trading and Consulting Co.      Tel: +385 (91) 9544012, Email: info@sidercon.eu